Info

Toonscat

Opdræt af norsk skovkat

Toonscat

InformationAdresse: Lindevej 25, 4140 Borup


Telefon: 24949320


Email: piaracekatten@gmail.com
1. Om os / About us

2. Ansvarlig opdrætter/responsible breeders

3. Ved køb af killing/Buying a kitten1. Om os / About us


Henrik: Som til daglig er Operatør. Sås før i tiden, som steward på udstillingerne, men har i den sidste tid valgt at takke nej til steward jobbet, da Henrik og gerne vil nyde at være udstiller. Henrik har bla. været Næstformand i Norsk Skovkattering bestyrelse i nogle år. Er trådt ud af bestyrelsen, men giver gerne en hjælpende hånd når det behøves.


Pia: Går hjemme til daglig (førtidspensionist med diagnosen fibromyalgi). Efter 7-8 år på posten som redaktør for bladet ”Huldrekatten”, Norsk Skovkatterings medlemsblad, har Pia valgt at takke af. Efter nogle år på næstformandsposten, er det blevet til formandsposten for Norsk Skovkattering i 2011, samt bestyrelsesmedlem i hovedklubben RACEKATTEN.


Stine: er færdig med uddannelsen som konditor. Og er flyttet hjemmefra, men er så sød at forkæle os, samt familie og venner med lidt sødt til ganen ;o)


Ricki: elsker sin computer, og bruger mange timer foran den hver dag. Han gider ikke tage med på udstilling mere, men elsker at sove sammen med kattene, især Hamlet er hans favorit. Men Hamlet må i øjeblikket vige pladsen for Maria ;-)

Ydermere består familien af 11 dejlige Norske Skovkatte.


Vi fik vores første skovkat i 1996, og 3 mdr. efter købte vi endnu en, det var starten til at Toonscat blev til. Nu var det bare sådan at vi havde købt 2 hankatte, hvoraf Simba allerede i en alder af 7 mdr. begyndte at strinte, så han måtte kasteres. Så vi lånte Bounty ud, og fulgte alle hunkattenes fødsler, men det var ikke helt det samme som at have sine egne killinger, selvom det var hyggeligt at komme at besøge de andres.


Vi håber at I vil læse og nyde vores dejlige katte på de andre sider.2. Ansvarlig opdrætter/responsible breeders


Der er forskellige slags opdrættere og forskellige måder at holde kat på. Her kan du finde nogle gode råd om hvad man skal være på vagt overfor, når man skal købe en killing.


Ansvarlige opdrættere

Det eneste sted at købe en racekilling er hos en ansvarlig opdrætter som:


- kender sin race og arbejder på at forbedre sine linier.

- undersøger sine dyr for racens kendte arvelige problemer, og som holder øje med deres veterinære og avlsmæssige tilstand.

- fortæller både gode og dårlige sider ved racen.

- giver sine dyr de bedst mulige vilkår.

- lader dig se alle sine dyr, hvordan de bor, og hvordan de behandles.

- ikke bare er ude på at tjene penge på killingerne, men først og fremmest koncentrerer sig om at finde gode hjem til dem.

- tilbyder en skriftlig hedbredsattest med hver killing.

-aldrig tillader en killing at flytte hjemmefra før den er mindst tolv uger og samtidig leverer stamtavle og

  vaccinationsattester imod kattesyge og katteinfluenza.

- altid tilbyder hjælp og råd til sine killingekøbere.

- altid tilbyder hjælp med genhusning af en kat, der skal flytte, uanset hvad årsagen måtte være.

- er medlem af en anerkendt stambogsførende klub, i Danmark klubber under Felis Danica.


Uansvarlige opdrættere (killingefabrikker)


- kender ikke - eller er ligeglade med - racens standard,

  og de er heller ikke interesserede i at beskytte racen eller forbedre deres linier.

- tilbyder som oftest afkom efter deres egne kælekatte, som de bruger til avl, blot fordi de har en stamtavle.

- ofrer ikke megen omtanke på killingernes helbred, genetiske kvalitet eller temperament.

- undersøger ikke deres katte eller holder styr på de killinger, de har solgt.

- er overbevist om, at deres race er den rigtige til enhver.

- kontrollerer sjældent for kendte arvelige problemer.

- opdrætter for pengenes skyld.

- lader dig få killingen så tidligt du vil.


Uansvarlige opdrættere ser du ofte annoncere i den lokale avis. Naturligvis kan du også her finde ansvarlige opdrættere, så ring og stil spørgsmål. Lad dig ikke narre af 'godkendte stamtavler' eller 'præmierede forældre' og lignende. Der er masser af hjemmelavede 'godkendte' stamtavler idag, hvor de fleste har adgang til en computer, og der er masser af 'præmierede' forældre, som måske klarer sig på udstillinger, men er ubrugelige i avl. Gør dit hjemmearbejde!!

I Danmark (og det meste af Europa) bør du kun accepetere en FIFé stamtavle.


Lad dig ikke friste af 'opdrættere', som tilbyder dig en racekat uden stamtavle med rabat. En FIFé stamtavle koster mindre end en vaccination, og ønsker du en bestemt race, er stamtavlen den eneste dokumentation for kattens oprindelse. Pas også på 'opdrættere', som tilbyder dig killinger yngre end tolv uger, eller killinger som ikke er vaccinerede mod kattesyge og katteinfluenza.


Skrevet af Henning Vigold og Birgit Hartoft "Alfheim"Types of breeders


There are different types of breeders, different ways of keeping cats. Below you will find some general advice on what to look out for when buying a kitten.


responsible breeders

The ONLY place to get a pedigree kitten is from a responsible breeder, who:


- Knows details about his/her chosen breed, and breed to improve his/her line.

- Screens for genetic diseases known to affect that breed, maintains veterinary and breeding records.

- Will make sure to tell you the bad points as well as the good points about that breed.

- Provides quality care for his/her own animals.

- Will allow you to see all his/her animals, how they live, and how they are cared for.

- Is not out to make money from his/her cats/kittens; his/her first priority is to find the best homes!

- Offers a written health certificate with each kitten.

- Never allows a kitten to move until it is at least 12 weeks old,

  and supplies a certified pedigree and a vaccination certificate for inoculations against panleukopenia and cat flu.

- Is always available to offer help and advice to his/her new kitten owners.

- Will always help re-homing a cat which has to move, no matter what the reason.

- Always belongs to a recognized breed club, which issues certified pedigrees (in Denmark clubs associated to the Felis Danica).


Irresponsible breeders (kitten mills)

- Many of these breeders do not know or care very much about the breed standard,

nor are they interested in protecting the breed or improving their own line.

- Kittens from this type of breeder are usually the result of breeding their own pet quality cats just because they have a pedigree.

- Little thought is given to the kitten's health, genetic makeup or temperament.

- They usually do not screen their cats or keep track of the kittens they have sold.

- Are convinced that their chosen breed is right for everybody.

- Usually do not check for genetic diseases known to their breed.

- Usually breed for the money.

- Will let their kittens go as early as you like.Irresponsible breeders (kitten mills) you will often see advertising in your local newspaper. Some reputable breeders also use the newspaper, so call and ask some questions to check. Do not be fooled by mention of 'certified pedigree' or 'champion ancestors' etc. There are plenty of home-made 'certified' pedigrees these days, when most people have access to computers, and there are plenty of 'champion' parents who may be excellent show cats but are terrible for breeding. Do your homework!! And in Denmark and most of Europe do NOT accept any other kind of certified pedigree than one with a FIFé certification.


Do not let yourself be tempted by 'breeders' who offer pedigree cats without pedigrees at a discount. A FIFé certified pedigree costs less than a vaccination. If you want a cat of a particular breed, the pedigree is the only way to document its origin. You should also be on your guard against 'breeders' who are willing to sell kittens which are less than 12 weeks old, and kittens which have not been inoculated against panelukopenia and cat flu.


Written by Henning Vigold og Birgit Hartoft "Alfheim"
3. Ved køb af killing/Buying a kitten 

 

Husk: Det ENESTE sted at købe en killing er hos en ansvarlig opdrætter. Når du har vedtaget at udvide din familie med en killing, er der et par ting, du skal spørge dig selv og din opdrætter om. Hvis du følger disse råd, er der en god chance for, at du får den killing, du ønsker dig. Du må finde ud af, om du vil have en kælekat eller en udstillings/avlskat. Det er med til at bestemme, hvad du skal betale, og hvor lang tid du skal vente på den. Der er som regel ikke så mange killinger med udstillings- og avls kvalitet, så det kan være nødvendigt at blive skrevet op hos opdrætteren. De koster mere, hovedsageligt fordi opdrætteren vil være sikker på, at du virkelig mener, at du vil udstille katten og bruge den i avl. De vil bruge tid og kræfter på at lære dig om avl og udstillinger. Og hvis du ikke har råd til katten, hvordan kan du så forvente at få råd til at opdrætte killinger eller betale udstillingsgebyrer!

Hvis du vælger en kælekat, bør opdrætteren kunne forklare dig, hvorfor netop denne er er af kælekvalitet. Forskellen er som regel ikke stor, katten kan for eksempel være for lille, dens profil kan være forkert eller der kan være en anden grund, som ikke påvirker dens helbred eller dens muligheder for at blive en kærlig kat. Mange vil desuden med største fornøjelse sælge en kat med udstillingskvalitet som kælekat for at sikre katten en god tilværelse.

Besøg katteriet hvis det på nogen måde er muligt. Hvis opdrætteren ikke vil lade dig se alle kattene, så find en anden opdrætter!! Kattene skal virke glade, sunde og nemme at komme til for dig og din familie (som bør komme med; det er en familie afgørelse!) Bed om at se begge forældre. Måske har opdrætteren ikke selv faderen. Bed om at se et billede og få lidt at vide om hans temperament. Det er ganske almindeligt, at moderen ikke er i topform. At opfostre og affodre et kuld killinger kan være hårdt, så hun kan godt være tynd, men hun må ikke være afpillet. Hendes pels kan også se lidt mølædt ud, men hun bør være glad, se sund ud og vise sine killinger frem som en stolt mor.

Bed om billeder eller en video af far, mor og børn, hvis du ikke har mulighed for at komme selv. Alle killingerne skal se sunde og runde ud, uden at være hverken fede eller tynde. Sunde killinger har som regel en skinnende pels, et vågent udtryk og er sikkert ikke særligt fotogene, fordi de ikke kan sidde stille!

Hvis du besøger opdrætteren, skal du være klar over, at de færreste killinger lever op til idealet om en sød og nuttet killing. I den alder har de alt for travlt med at opdage verden og lære at blive en rigtig kat. Når du vil tage dem op, løber de sikkert i den modsatte retning eller holder sig forsigtigt på afstand. Du skal ikke være nervøs, hvis de ikke vil holdes, men vrider sig som slanger for at komme ned. Pas på, hvis de trykker sig som skræmte kaniner, når du vil fange dem, det kan betyde, at de ikker or ordentligt socialiserede - men det kan også bare betyde, at de lige har oplevet et støvsuger for første gang! Du skal sikre dig, at killingerne er blevet vaccinerede og ormebehandlede inden afrejsen. Spørg eventuel om navne på tidligere killingekøbere som referencer, men bliv heller ikke overrasket, hvis du bliver spurgt om referencer!

Bed om at se de dokumenter, som opdrætteren siger, at hun/han har (såsom vaccinationsattester, forskellige test for defekter (såsom døvhed), stamtavler, etc.) Hvis opdrætteren ikke vil vise sine papirer, findes de måske slet ikke! Mange, som køber en kælekat, er ikke interesserede i stamtavler og den slags. Men hvis du betaler for en racekat, har du også krav på stamtavlen. Og det kunne jo være, du fik lyst til at udstille katten, og så skal du bruge stamtavlen.

Forvent ikke at få lov til at vælge frit imellem killingerne. Det er ikke nødvdigvis for at holde dig væk fra 'de bedste'. En god opdrætter vil formentlig kunne sige, hvilken killing der passer bedst til netop din måde at leve på. Afhængigt af om du lever et meget aktivt liv (så skal du måske helst have to killinger!), om du har børn eller hund, om du bor i lejlighed eller på landet, kan nogle killinger egne sig bedre end andre. Spørg opdrætten om hvilken killing, der passer bedst til dig, det er den bedste måde finde den killing, der er perfekt netop til dig.

Det er dit ansvar at finde en ansvarlig opdrætter, der passer godt til dig. Ingen andre kan gøre det for dig. Det er din ret at stille så mange spørgsmål du har lyst til, og husk, at der ikke findes noget, der hedder dumme spørgsmål. Hvis opdrætteren ikke har lyst til at svare, så find en anden opdrætter! Men opdrætteren har også lov (og pligt) til at spørge dig ud, så bliv  ikke fornærmet, hvis du bliver udsat for et trediegradsforhør! De er blot interesserede i at finde det bedst mulige hjem til deres afkom!

Hvis du ikke er interesseret i en killing fra en opdrætter, eller har råd til en, kan du prøve en specialklub eller hovedklub. De hjælper ofte med at finde nye hjem til voksne katte, som af en eller anden årsag (som allergi eller skilsmisse) må flytte. Hvis du adopterer en voksen kat, redder du den måske fra aflivning; især ældre eller lidt sky katte som ikke passer ind i et stort kattehold, men har brug for den ro og opmærksomhed, den kan få som enekat eller sammen med en enkelt legekammeret. Du vil blive overrasket over, hvor meget kærlighed og opmærksomhed, du får til gengæld.

 

Skrevet af Henning Vigold og Birgit Hartoft "Alfheim"

 

 

Buying a kitten


 Remember: The ONLY place to get a pedigree kitten is from a responsible breeder.

When you have decided to add a kitten to your family, there are a few things you should ask yourself and your breeder. If you follow the suggestions below, you stand a good chance of getting exactly the pet you want and a breeder you can trust. 

You will need to decide whether you would like a pet or a show/breeding cat. This will determine how much you will probably be paying, and how long you may have to wait for it. Show/Breeding cats are usually not as common as pets, so you might have to get on a breeder's waiting list for a kitten. These cats are more expensive, mainly because the breeder wants to make sure you are serious about showing/breeding this cat. They will be investing a lot of time and effort, educating you about proper breeding practices and tips on showing. And if you cannot afford the cat, how do you expect to pay for the kittens you will breed or the shows you need to enter!

If you opt for a pet, the breeder should be willing to tell you why they consider that kitten "pet quality". Usually, a pet quality cat is no different than the show cat except for something minor (i.e. the cat may be too small, its profile not correct, or something else that does not affect its health or its potential as a loving pet). And many of us will place a "show quality" kitten in a pet home because we want the kitten to have the best life possible.

Visit the cattery if at all possible. If the breeder will not allow you to see all their cats and cattery find another breeder!! The cats should be happy, healthy and approachable by you and your family (who should also come to the visit; it's a family decision!) Ask to see both parents. Often the breeder will use a stud cat that they do not own. If the father is not on the premises, ask to see a photo and about his personality. Now, it is common for the mother of the kittens to look in not very good condition. Feeding and raising a litter of kittens places huge demands on the mother, so she may be a little thin, but not skinny. Her coat may also be thin and shedding due to the hormonal changes caused by pregnancy. She should, however, still appear happy, lively, show no signs of illness, and be eager to show off her lovely kittens to you and the breeder like a proud mother.

Ask for photos or a video of the kittens, the mother, and the father, if you cannot visit the cattery due to distance. All the kittens should be nicely rounded in shape without being too fat or too thin. Most healthy kittens will have shiny, alert eyes and healthy looking coats and probably are not very photogenic, because they would not sit still!

If you visit the cattery, you should be aware that very few kittens will live up to anyone's idea of a cuddly kitten. At this age they're too busy discovering the world, learning to be proper cats. They are quite likely to run in the opposite direction when you want to hold them, or to stay cautiously at a distance. Do not worry if they do not want to be held, but wriggle like a whole pack of worms to get down again. Beware, if they freeze like frightened rabbits when you want to get close to them or hold them. This may mean that they are not properly socialized - but it may also just mean that they have experienced the hoover for the first time! Make sure the kittens have been vaccinated and dewormed up to the date when they leave. And remember to ask for names and numbers of people who have bought a kitten from this breeder in the past. Do not be surprised if the breeder asks you for a reference too! 

Ask to see all the paperwork that the breeder claims to have (this includes vaccination records, test for possible defects (like deafness), pedigree registration, etc.) If the breeder will not show you the paperwork, they may not actually have them! Many people who get a pet are not interested in the pedigree or any other paperwork. However, you are paying for a registered, purebred cat, and it is your right to receive the pedigree with it. And you might later decide to try showing your cat, for which you will need the pedigree.

Do not expect the breeder to allow you to pick just any kitten. This is not to keep you away from "the best cats". Actually, a good breeder will probably know which kitten's personality will fit your lifestyle best. You may live a very active life (then you should have two kittens rather than one!), you may have children and/or dogs, you may live in a flat or in the country, you may live a very quiet life, more interested in books than in e.g. sports, etc. Talk to the breeder about how you expect the cat to fit into your life. That is the best way of finding that 'perfect' kitten for you.

It is your responsibility to find a reputable breeder that is right for you. No one can do this for you. You have a right to ask as many questions as you like, and remember, there are no stupid questions. If the breeder you contact is not happy to answer all your questions, find another breeder! The breeder also has the right (and responsibility) to ask you questions as well, so do not be offended if the breeder gives you the third degree! They are just concerned about finding the right homes for their babies!

If you do not want a kitten from a breeder, or cannot afford one, you should try the breed club or an area club. They often help find new homes for adult cats which for one reason or another (like allergy, divorce, etc) need a new home. If you adopt an adult cat you may be saving it from being destroyed; especially older, or rather shy cats, who may not do so well in a large cat household, but need the quiet and attention of a life as an only cat or with just one companion. You will be astonished at the love and attention you will get in return.


Written by Henning Vigold og Birgit Hartoft "Alfheim"


Copyright © 2016 Toonscat | Created by Ricki Merz